Пробиване на отвори в бетон с диаметър: Цена на см. без ДДС
Ø 25,28 2,80 лв
Ø 32,42 2,80 лв
Ø 52,62 1,00 лв
Ø 72,82 1,00 лв
Ø 102 1,00 лв
Ø 112 1,10 лв
Ø 125 1,20 лв
Ø 132 1,30 лв
Ø 152 1,50 лв
Ø 162 1,60 лв
Ø 182 1,80 лв
Ø 202 2,00 лв
Ø 225 2,30 лв
Ø 250 2,50 лв
Ø 300 3,00 лв
Ø 325 3,50 лв
Ø 350 3,80 лв
Ø 400 6,00 лв
над Ø 400 по договаряне

Пробиване на отвор от Ø50 до Ø 200 до 30 см – 80,00 лв. без ДДС

Минимална стойност на поръчката 80 лв. без ДДС.