Пробиване на отвори в бетон с диаметър: Цена на см. без ДДС
Ø 25,28 по договаряне
Ø 32,42 по договаряне
Ø 52,62 по договаряне
Ø 72,82 по договаряне
Ø 102 по договаряне
Ø 112 по договаряне
Ø 125 по договаряне
Ø 132 по договаряне
Ø 152 по договаряне
Ø 162 по договаряне
Ø 182 по договаряне
Ø 202 по договаряне
Ø 225 по договаряне
Ø 250 по договаряне
Ø 300 по договаряне
Ø 325 по договаряне
Ø 350 по договаряне
Ø 400 по договаряне
над Ø 400 по договаряне

Пробиване на отвор от Ø50 до Ø 200 до 30 см – 80,00 лв. без ДДС

Минимална стойност на поръчката 80 лв. без ДДС.