Диамантено пробиване с боркорони

Диамантено пробиване на:

– отвори за аспиратори -80 лв/бр., отвори в армиран бетон, рязане на бетон и асфалт;
– отвори в железобетонни стени и подови плочи;
– отвори в тухлени стени;
– отвори под ъгъл.

Рязане и къртене на: бетон, асфалт, тухла, итонг, мазилки, теракот, фаянс и др.

Изработка и монтаж на защитни съоръжения /буфери/ за: врати, поточни линии в складови и производствени помещения.

Изработка на сигнални маркировки подови стенни и др.

Изработка на метални конструкции: парапети, врати, навеси.

Почистване и боядисване на машини и съоръжения.

Демонтаж на панелни, термопанелни, метални, дървени конструкции, дограми и др., почистване.

Минимална стойност на поръчката 80лв. без ДДС.